ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΑΓΟΡΑ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

Στην Αρχαία Αγορά, τον πυρήνα της αθηναϊκής δημοκρατίας, μαθητές και μαθήτριες από το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα είχαν την ευκαιρία να μετασχηματίσουν τη διδασκαλία σε δημιουργία μέσω των Καλών Τεχνών και των Τεχνολογιών - Πληροφοριών - Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με αφορμή τη 10ετή λειτουργία του Σχολείου και σε συνεργασία με την Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Με την πεποίθηση ότι ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης η Τέχνη οφείλει να πρωτοστατεί, υποστηρίζοντας τη σύζευξη της εκπαιδευτικής πράξης με την πολιτισμική αγωγή, ενισχύοντας την έκφραση, τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία, προάγοντας το «ατομικό» σε «συλλογικό» και την αλληλεπίδραση διαφορετικών επιστημονικών περιοχών.

17/5/15

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ANTIQUITY AND PRESENT DAY REALITY


Θα μπορούσε ίσως η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών ενός ανοικτού σχολείου και των πολιτών μιας πόλης να συνδέει τη θεωρία με την πράξη, αλλά και τους ανθρώπους μεταξύ τους; Μπορούμε να στοχεύουμε στην αειφόρο ανάπτυξη αν δεν ενεργοποιήσουμε τη φαντασία, την καλλιέργεια της κριτική σκέψης και της περιβαλλοντικής και πολιτισμικής  ευαισθητοποίησης των νεαρών ανθρώπων;
Το σχολικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο της συνεργασία του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα με την Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς, η σπουδή μας επικεντρώθηκε στη «διερεύνηση της μορφής» μέσω των γλυπτών έργων-προτομών, που εκτίθενται στη Στοά Αττάλου. Μελετώντας τις προτομές αναγνωρίζαμε στοιχεία στη μορφή, που αντανακλούσαν τις κοινωνικές δομές και αξίες διαφορετικών χρονικών περιόδων.
Με αφορμή τα ερεθίσματα που αποκομίσαμε από το χώρο και το πολιτισμικό περιεχόμενο, το σχολικό έτος 2014-2015 προτείνουμε μια διαδραστική εικαστική εγκατάσταση με σκοπό την αισθητική και κοινωνική αγωγή των συμμετεχόντων. Στόχος της εικαστικής εγκατάστασης είναι τόσο οι μαθητές/τριες, όσο και κάθε μετέχων επισκέπτης να προσεγγίσουν βιωματικά κοινωνικές δομές αμφίπλευρα σε διαφορετικές πολιτισμικές περιόδους. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκουμε τη διερεύνηση της μορφής στην εποχή των εικόνων και του διαδικτυακού γίγνεσθαι. Η εικαστική εγκατάσταση αναπτύσσεται σε μία κατακόρυφη στήλη που ενσωματώνει μια χρονική ανασκόπηση. Αναφέρεται σε τρεις διαφορετικές μορφές κοινωνικής δομής. Κάθε επίπεδο αυτής της στήλης αφορά σε κομβικά χρονικά σημεία κοινωνικών μοντέλων. Το πρώτο επίπεδο μέσα από ένα καλειδοσκόπιο εικόνων αναφέρεται σε πρωταρχικές μορφές κοινωνίας. Το δεύτερο επίπεδο επικεντρώνεται στην κλασική περίοδο της Αρχαίας Αθήνας, όπου κυριαρχούσαν οι αρχές της ισοτιμίας και της ισονομίας για τους Αθηναίους πολίτες. Το τρίτο επίπεδο εστιάζει στη σχέση άτομο - σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Στη διάδραση που προτείνεται καλείται ο θεατής αφού καθρεπτιστεί στη μακέτα της Αγοράς και αποτυπωθεί η εικόνα του ψηφιακά, να καταγράψει το e-mail και τη χώρα του, ώστε στη συνέχεια να λάβει ηλεκτρονικά τη φωτογραφία του. Επιπλέον σε ένα ταμπλώ, όπου εικονίζεται ο παγκόσμιος χάρτης θα τοποθετήσει μια ακίδα στην περιοχή όπου σχηματίζεται η χώρα του ή η πόλη του, συμβολίζοντας με αυτή την πράξη το διαχρονικά πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών.

Could it be that the interaction between the students of an extroverted school and visitors connect theory to practice and people to one another? Can we aspire to sustainable development if we don't trigger the imagination, cultivate critical thinking and enhance the environmental and cultural awareness of the young people?
During the 2013-14 academic year within the framework of our cooperation between the Art School of Gerakas and the 1st Ephorate of prehistoric and classical Antiquities of Athens, the students of the Art School of Gerakas focused on the exploration of the representation of the human figure through the study of portraits exhibited in the Museum. Detailed research brought us face to face with cultural and aesthetic values as well as with the social context of different eras.
Through this project, students as well as visitors will be enabled to experientially approach social structures of various cultural periods in a bilateral way. Thus, through a different scope, we are seeking to explore the "form" in the age of information and images. The plastic arts installation unfolds in a pillar and by a review of the past, it depicts three separate aspects of the social structure. Different sections on this pillar refer to periods in the past during which social models of major importance made a difference.
This year, inspired by the rich in meaning and stimulating archaeological site of the Athenian Agora, we invite you to participate in an interactive installation aiming to your aesthetic and social involvement. 
The installation challenges both the young artists and the visitors to reflect on different social and cultural structures, from the caveman to the Time of Image and the Internet world. The installation takes the form of a pillar incorporating a kind of a 3D social timeline. Each of the three levels refers to a key social model.
Through a kaleidoscope of images we have the first level that presents the primary forms of society. On the second level we have a depiction of the classical era of the city-state of ancient Athena, where the values of equality of rights and equality before the law were prevalent. Central to the third level is the relation between the individual and present day's reality. In the proposed interaction, visitors will have the chance to mirror themselves in the Agora model and then have their images imprinted digitally. They will then be asked to record their country of origin and their e-mails so as to receive later on an electronic copy of their photographs. Finally and in an act that symbolizes the timeless and multicultural character of the Ancient Agora, visitors will put a pin at their homeland on a panel that illustrates a global map.